Składanie zamówienia

  • rysunek techniczny w formie pliku DXF ,DWG (AUTO CAD najlepiej 2000) EPS bądź zapisany w zgodności z możliwie jak najstarszą wersją AUTO CAD
  • rysunek należy wysyłać bez wypełnień, sama linia konturowa
  • w przypadku rysunków z programu COREL konieczne będzie zapisanie rysunku do jednego z podanych powyżej formatów.
  • dokumentację należy przygotować w taki sposób żeby można było skontrolować skalę rysunku (zwymiarować rysunek)
  • na rysunku powinna znajdować się informacja odnośnie materiału, z którego ma być wykonany detal (rodzaj materiału, grubość oraz ewentualnie rodzaj wykończenia powierzchni blachy) a także ilość sztuk danego detalu, jaką chcieliby Państwo wykonać.