19.12.2018

„Kolnex Zajko i Wspólnicy” Sp.j. z siedzibą przy ul. Żurawiej 59, 15-535 Białystok uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0190/17 pn. Budowa mikro-instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy Kolnex”objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0190/17 z dnia 11.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie zużycia energii potrzebnej do bieżącej działalności firmy.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
  • Poprawa jakości powietrza na terenach miejskich.
  • Ograniczenie kosztu zużycia energii elektrycznej.
  • Obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.
  • Poprawa efektywności energetycznej.
  • Przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną.

Wartość projektu: 244 920,06 zł
Dofinansowanie:  127 359,88 zł

GAZELA BIZNESU przyznana firmie Kolnex

17.05.2015

Jak co roku zostali ogłoszeni laureaci konkursu „Gazele Biznesu”. Konkurs ten jest organizowany nieprzerwanie od 2000 roku, a jego celem jest wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

(więcej…)