Jak co roku zostali ogłoszeni laureaci konkursu „Gazele Biznesu”. Konkurs ten jest organizowany nieprzerwanie od 2000 roku, a jego celem jest wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

O miejscu w rankingu decydują wyniki finansowe osiągnięte w trzech pełnych poprzedzających konkurs latach, a konkretniej – nieprzerwany wzrost przychodów, określany w procentach.

Istotą konkursu Gazele Biznesu jest odnoszenie przez zwycięskie przedsiębiorstwa ciągłego wzrostu przychodów na przestrzeni kolejnych lat. Tak więc uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie popytu na oferowane produkty czy usługi to dopiero 50% sukcesu. Zwiększenie osiąganych przychodów zazwyczaj ciągnie za sobą dodatkową pracę do wykonania – we wszystkich działach firmy i na każdym szczeblu zarządzania. Obserwując naszych klientów, którzy zajęli wysoką pozycję w rankingu, stwierdzamy, że wzrost przychodów nie pociąga za sobą proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia. Te dodatkowe zadania, które muszą zostać wykonane, są realizowane przez ten sam zespół. A wszystko to dzięki lepszej logistyce i organizacji pracy – sprawniejsze zarządzanie prowadzi do zwiększenia wydajności całej firmy. To z kolei jest możliwe do osiągnięcia wyłącznie przy jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków.

Wszystkie powyższe założenia spełnia nasza firma. Cieszymy się, że dzięki założonej polityce naszej firmy, KOLNEX przeżywa ciągły rozwój, co przyczynia się do powiększania się grona zadowolonych klientów.